sidhuvud1tel


Välkommen till Lions Club Söderköping!

Här kan du läsa både om vår verksamhet och våra evenemang.

Om du vill få kontakt med någon i Lions klicka här.

Anklotteri 2021

Lotter fanns att köpa hos våra lokala näringsidkare och Lionsmedlemmar. Näringsidkarna har skänkt alla priser. Prislista finns hos lottförsäljarna.
 

 LIONS AKTIVITETER   PÅ SÖDERKÖPNGS KOMMUNS  ÄLDREBOENDEN 2021

Foto: Emelie Lundström

Underhållning i form av levande musik och sång under kaffedrickning  med hembakat bröd  brukar genomföras av Lions Club i början av året på alla kommunens boenden. 
 I år fick det  bli annorlunda på grund av Corona -19 pandemin. Men vi har kunnat leverera hembakat bröd och tårtor på ett Corona-säkert sätt till ytterdörren på samtliga boenden. Personalen har tagit emot och vidarebefordrat vår hälsning till de boende och dukat upp så fint! 

Årets Ramundermarken

Tyvärr måste vi meddela alla att årets Ramundermarken är inställd. Vi hoppas få hälsa er välkomna till Ramundermarken nästa år 2022.

Det här fick vi tyvärr inte se i stadsbilden före jul förra året . Foto: Gunnar Norlén

LIONS CLUB I SÖDERKÖPING uteblev år från aktiviteter på gatorna före jul.  
Med hänvisning till COVID-19-pandemin blev det inte någon Lions korv-försäljning, lotterier eller något tuff-tuff-tåg. 
Det sista året har varit ansträngt för alla föreningar. I vårt fall fick vi  tacka nej till Ramundermarken, En dag för barnen och ställa in Modevisningar vår och höst; alla de evenemang som ger goda insamlingsresultat.
Internationellt stödde dock Lions ön Lesbos i Grekland, där brand förstörde flyktingläger, och vi kunde leverera 250 stora katastroftält, som förvarades hos MSB - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, och där lagret åter ska fyllas på så fort som möjligt.

Men man kan ändå "HJÄLPA LIONS ATT HJÄLPA “ genom insamling, detta år till “Barndiabetesfonden”, där Lions stöder forskningen. Swish-1235592092 och Bg-103807-4.

 

Informationsskyltar på Storgatan

Ramundermarken blev också inställd pga virussituationen.

Lions julmarknad 2019

Tack alla i Söderköping med omnejd som besökte oss vid lottstånd och korvförsäljning samt åkte med vårt ”Lionståg” runt i Söderköping.
 

Många glada barn och vuxna åkte med tåget och en del gick hem med en trevlig lottvinst under armen.
 

Största delen av överskottet ca 20.000:- kronor går till ”De glömda barnen” från Syrien och dess grannländer där Lions jobbar aktivt med att hjälpa barnen till skola, mat och kläder.

Lions Club Söderköping tackar alla som bidragit till denna insats.

Ramundermarken

Ägde rum söndagen den 5 maj 2019

En dag för barnen 2019

Ägde rum lördagen den 25 maj 2019

Modevisning med TROLLTYG

Ägde rum torsdagen den 4 april  2019