sidhuvud1tel


Välkommen till Lions Club Söderköping!

Här kan du läsa både om vår verksamhet och våra evenemang.

Det här kommer vi tyvärr inte att få se i stadsbilden före jul i år . Foto: Gunnar Norlén

LIONS CLUB I SÖDERKÖPING uteblir i år från aktiviteter på gatorna före jul.  
Med hänvisning till COVID-19-pandemin blir det inte någon Lions korv-försäljning, lotterier eller något tuff-tuff-tåg. 
Det sista året har varit ansträngt för alla föreningar. I vårt fall har vi fått tacka nej till Ramundermarken, En dag för barnen och ställt in Modevisningar vår och höst; alla de evenemang som ger goda insamlingsresultat.
Internationellt stödde dock Lions ön Lesbos i Grekland, där brand förstörde flyktingläger, och vi kunde leverera 250 stora katastroftält, som förvarades hos MSB - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, och där lagret åter ska fyllas på så fort som möjligt.

Men man kan ändå "HJÄLPA LIONS ATT HJÄLPA “ genom insamling, detta år till “Barndiabetesfonden”, där Lions stöder forskningen. Swish-1235592092 och Bg-103807-4.

 

Informationsskyltar på Storgatan

Ramundermarken blev också inställd pga virussituationen.

Lions julmarknad 2019

Tack alla i Söderköping med omnejd som besökte oss vid lottstånd och korvförsäljning samt åkte med vårt ”Lionståg” runt i Söderköping.
 

Många glada barn och vuxna åkte med tåget och en del gick hem med en trevlig lottvinst under armen.
 

Största delen av överskottet ca 20.000:- kronor går till ”De glömda barnen” från Syrien och dess grannländer där Lions jobbar aktivt med att hjälpa barnen till skola, mat och kläder.

Lions Club Söderköping tackar alla som bidragit till denna insats.

Ramundermarken

Ägde rum söndagen den 5 maj 2019

En dag för barnen 2019

Ägde rum lördagen den 25 maj 2019

Modevisning med TROLLTYG

Ägde rum torsdagen den 4 april  2019