sidhuvud1tel


Välkommen till Lions Club Söderköping!

Här kan du läsa både om vår verksamhet och våra evenemang.

Lions Club Söderköping inbjuder till
Modevisning med PARANT
torsdag 2 april 2020 kl 19:00 I
DROTHEMS FÖRSAMLINGSHEM

Modevisningen är inställd pga corona-virus

Ramundermarken är tyvärr också inställd pga virussituationen.

Lions julmarknad 2019

Tack alla i Söderköping med omnejd som besökte oss vid lottstånd och korvförsäljning samt åkte med vårt ”Lionståg” runt i Söderköping.
 

Många glada barn och vuxna åkte med tåget och en del gick hem med en trevlig lottvinst under armen.
 

Största delen av överskottet ca 20.000:- kronor går till ”De glömda barnen” från Syrien och dess grannländer där Lions jobbar aktivt med att hjälpa barnen till skola, mat och kläder.

Lions Club Söderköping tackar alla som bidragit till denna insats.

Ramundermarken

Ägde rum söndagen den 5 maj 2019

En dag för barnen 2019

Ägde rum lördagen den 25 maj 2019

Modevisning med TROLLTYG

Ägde rum torsdagen den 4 april  2019