sidhuvud1tel


Välkommen till Lions Club Söderköping!

Här kan du läsa både om vår verksamhet och våra evenemang.

Söndagen den 8 maj 2022 kl. 10.00-17.00


Stort tack till alla sponsorer (vinster och köp av lottblock), Stadskärnan och lottköpare som gjorde detta lotteri möjligt!


Vinstlista Ramundermarkens Ank-lotteri Klicka här...

Här kan du läsa Karta 101,102... Karta 201,202... Karta 301,302...   Karta 401,402... Karta 501,502... genom att klicka.

Det är dags för omstart!
Efter lång tid med corona som stoppat våra aktiviteter hoppas vi att komma igång igen till hösten. Vi hoppas att du som är nybliven pensionär, eller just sett yngsta barnet lämna boet och har fått lite mer tid vill bli medlem i Lions. Du som är hjärtligt trött på att sitta isolerad är välkommen till vår gemenskap i Lions. Du som är ung och har nya ideér att bidra med är mer än välkommen. Alla är som vill hjälpa till att göra världen en liten smula bättre är välkomna.

Finnes: Goda vänner, samvaro, marknader, träffar, hjälpverksamhet, glädje

Sökes: Fler vänner, engagemang och gott humör

Vi vill gärna ha många nya aktiva medlemmar som tycker det skulle vara roligt att arbeta med våra marknader och andra aktiviteter. All slags kunnande är välkommet och behövs. Resultatet av arbetet hjälper medmänniskor både i Söderköping och i världen.

Hjälp Lions hjälpa!
Vill du lära känna oss och delta i vår verksamhet?
Lennart Flodström tel: 0706583825

Om du vill få kontakt med någon i Lions klicka här.

Ramundermarken 2022

Vik  söndagen den 8 maj 2022

Årets Ramundermarken blev ju som de flesta vet inställd. Vi kan nu glädja alla med att vi den 8 maj 2022 kommer hålla nästa års Ramundermarken.
Du som vill delta kan få information här.

Det här fick vi tyvärr inte se i stadsbilden före jul förra året . Foto: Gunnar Norlén

LIONS CLUB I SÖDERKÖPING uteblev år från aktiviteter på gatorna före jul.  
Med hänvisning till COVID-19-pandemin blev det inte någon Lions korv-försäljning, lotterier eller något tuff-tuff-tåg. 
Det sista året har varit ansträngt för alla föreningar. I vårt fall fick vi  tacka nej till Ramundermarken, En dag för barnen och ställa in Modevisningar vår och höst; alla de evenemang som ger goda insamlingsresultat.
Internationellt stödde dock Lions ön Lesbos i Grekland, där brand förstörde flyktingläger, och vi kunde leverera 250 stora katastroftält, som förvarades hos MSB - Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, och där lagret åter ska fyllas på så fort som möjligt.

Men man kan ändå "HJÄLPA LIONS ATT HJÄLPA “ genom insamling, detta år till “Barndiabetesfonden”, där Lions stöder forskningen. Swish-1235592092 och Bg-103807-4.

 

Informationsskyltar på Storgatan

Ramundermarken blev också inställd pga virussituationen.

Lions julmarknad 2019

Tack alla i Söderköping med omnejd som besökte oss vid lottstånd och korvförsäljning samt åkte med vårt ”Lionståg” runt i Söderköping.
 

Många glada barn och vuxna åkte med tåget och en del gick hem med en trevlig lottvinst under armen.
 

Största delen av överskottet ca 20.000:- kronor går till ”De glömda barnen” från Syrien och dess grannländer där Lions jobbar aktivt med att hjälpa barnen till skola, mat och kläder.

Lions Club Söderköping tackar alla som bidragit till denna insats.

Ramundermarken

Ägde rum söndagen den 5 maj 2019

En dag för barnen 2019

Ägde rum lördagen den 25 maj 2019

Modevisning med TROLLTYG

Ägde rum torsdagen den 4 april  2019