sidhuvud1tel

Lions Club Söderköping

Lions Clubs International, ofta benämnd Lions eller Lions Club på svenska, är en ideell välgörenhetsorganisation som bildades i Chicago 1917. 1948 kom lionrörelsen till Europa och Lions Club Stockholm bildades som den första klubben i Europa.


Medlemmarna arbetar ideellt och utan politiskt eller religiöst ställningstagande för människor i nöd och en värld i fred, efter FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Lions internationella motto är "We Serve" (Vi hjälper), och det svenska mottot är "För samhällsansvar och livskvalité".


Administrationskostnader finansieras genom medlemsavgifter och alla insamlade medel går oavkortat till behövande. I hela världen finns 1,35 miljoner medlemmar i 207 länder och geografiska områden. I Sverige finns 12 200 medlemmar.


Lions medlemmar är män och kvinnor som arbetar aktivt med aktiviteter för att få in medel till hjälp- och samhällsprojekt. Insamlingsaktiviteter kan vara kulturevenemang, konstutställningar, loppmarknader, aktiviteter för ungdomar och försäljning av lotter med mera.
 

Internationella hjälpaktiviteter sker ofta genom Lions Clubs International Foundation (LCIF). Exempel är:

  • Bill&Melinda Foundation som stöder vaccinering av barn mot mässling.
  • Carter Center som inriktar sig på att utrota s.k. “onödig blindhet i världen”.

Nationella hjälpaktiviteter sker ofta genom Sveriges Lions Hjälpfond. Exempel är:

  • De Glömda Barnen som är ett projekt som drivs av Lions distrikt 101 M och har som målsättning att hjälpa syriska flyktingbarn som lever i läger i Turkiet.
  • Stöd till handikappidrotten.

Lokala hjälpaktiviteter sker ofta i samarbete med lokalt förankrade föreningar och institutioner men omfattar även stöd till enskilda hjälpsökande. Exempel på lokala aktiviteter är:

  • Stöd till Focus Fritidsaktiviteter för ungdomar i Söderköping.
  • Stöd till Ramunderskolans och Nyströmska Skolans aktiviteter riktade till ungdomar i Söderköping.
  • Underhållningsaktiviteter på kommunens äldreboenden.
Lions Club Söderköping som bildades 1951 är en mixed klubb med i dagsläget 24 medlemmar. Vår klubblokal finns i källaren på Linköpingsgatan 9 där vi träffas och trivs första måndagen varje månad kl 18:00 och försöker leva upp till att vara en viktig länk i världens största hjälporganisation baserat på de pengar vi får in på lokala aktiviteter.

Exempel på aktiviteter ägnade att få in pengar för att finansiera hjälpverksamheterna är:
  • Ramundermarken
  • Lions Julmarknad
  • Modevisningar
Vill Du hjälpa Lions att hjälpa? Söker Du nya erfarenheter? Är Du samhällsorienterad?
Välkommen som medlem i vår club!