sidhuvud1tel

2018 års besök på våra äldreboenden är nu genomförda!

Under två marshelger har vi nu besökt alla våra äldreboende i kommunen.
Vi har tillsammans med våra inbjudna musiker sjungit allsång tillsammans med de boende.
Som stöd till sången ledsagades vi i år av olika musiker!

3/3 besökte vi Dalgården övre och nedre och där spelade Ingrid Käfling,Gösta Lissheim och Stig Emilsson.
4/3 besökte vi Tallgården och Gläntan och där spelade Ingrid Käfling,Gösta Lissheim och Stig Emilsson.
10/3 besökte vi Aspgården och där spelade Lars Norrman och Ulf Georgi.
11/3 besökte vi Birkagårdens fem avdelningar och där spelade Ingrid Käfling, Gösta Lissheim, Stig Emilsson, Robert Carlsson och Björn Carlsson.
Besöken var mycket uppskattade av både boende och personal.