sidhuvud1tel
Målsättning
Att ge ungdomar med speciella behov i Söderköpings Kommun förbättrade möjligheter att delta i friluftsaktiviteter och rehabträning genom att etablera depåer för utrustning avsedd att  använda i samband med  ledarledda aktiviteter.

Projektet finansieras genom
• Nyanskaffning av utrustning baserad på sponsring från lokala företag och leverantörer
• Materialkostnader för underhåll baserat på bidrag från Lions Club Söderköping
• Underhåll av utrustning utförs av elever på yrkeslinjerna i Nystrrömska skolan.

Projekt Frilufts och Rehabcenter

Projektbeskrivning

Depån för friluftsutrustning finns i lokalutrymmen som ställts till förfogande av Nyströmska Skolan som också ansvarar för förvaltning/underhåll av utrustningen i depån och administration av utlåning via en styrgrupp där rektor och representant för S:t Drottens Scoutkår ingår.

I depån finns utrustning för både vinter – och sommaraktiviteter.

Syftet med de aktiviteter som genomförs är att ge barn och ungdomarna möjlighet till en meningsfull sysselsättning där de tränas i samarbete och planering i en miljö som främjar kulturell förståelse och språkförståelse samtidigt som det ger unga ledare möjlighet att träna entreprenörskap och utveckla sin ledarskapsförmåga.

Depån för Rehabutrustning finns i lokalutrymmen som ställts till förfogande av Ramunderskolan som också ansvarar för förvaltning / underhåll av utrustningen i depån och administration av  utlåning via en styrgrupp där rektor ingår.

Syftet är att förbättra möjligheterna att bedriva ett aktivt och individanpassat hälsoarbete genom att  erbjuda ungdomar som råkat ut för skador i sitt vardagsliv eller idrottande situationsanpassad habiliteringsträning och de ungdomar som p.g.a handikapp eller andra skäl har behov av en situationsanpassade alternativ som stimulerar och motiverar dem att börja träna.

Historik depåutveckling

Projektet initierades 2014 med att utrustning till ett värde av ca 30 000 kr överlämnades, och under våren 2015 tillfördes projektet skidutrustning som skänktes av privatpersoner. Detta uppmärksammades av bl.a. Folkbladet - klicka här för att läsa artikeln.

Juni 2015 ställde Drottens Scoutkår 7 kanoter till projektets förfogande och Lions Club bidrog med hjälp av sponsring från Mape Consulting med en ställning till en transportkärra som ställdes till förfogande av Nyströmska Skolan. Detta uppmärksammades av bl.a. Folkbladet - klicka här för att läsa artikeln.

Den 2 december 2015 överlämnades  rehabutrustning till ett värde av 28 000 kr. Klicka här för att läsa Folkbladets artikel om detta.

Aktivitetsrapporter

FriluftsCenter
Ht 2015, Antal veckor: 3
Antal elever/deltagare: ca 220

Sportis Camp 7-9 augusti
Kanotpaddling och klättring
• 4 ungdomsledare från Nyströmska
• Ca 60 barndeltagare mellan 10-12 år

Friluftsdag på Ågelsjön v. 37
• Paddling, geocaching, klättring, vandring
• 70 elever och 3 lärare

Det har varit mycket uppskattat av eleverna och lärarna. Det är lättare att organisera och genomföra aktiviteter när utrustning och material finns tillgänglig.  Nu ser vi framemot skid- och skridskoåkning!   

Nyströmska skolan 2015-11-30

Patrick Bartle samordnare Friluftscenter
 

Summering av vintersäsongen 2015 – 16

Tyvärr begränsade den mycket milda vintern möjligheterna till aktiviteter och en planerade friluftsdagar i februari fick ställas in men under V 04 lyckades vi genomföra en aktivitet där ca 75 elever fick möjlighet att prova på längdskidåkning.

Planer inför sommaren

Scouterna har planerat in 3 kanotpaddlingar under maj/juni

I augusti planerar Nyströmska att delta i Söderköpings Sportis Camp där deltagarna erbjuds att delta i Paddling och klättring och under september kommer det att under en vecka genomföras paddlingar i Ågelsjön.

Planer inför hösten..

Eftersom vi bedömer att den utrustning som finns i depån i nuläget är tillräcklig för de aktiviteter som är planerade i närtid ställer vi oss helhjärtat bakom Projekt Rehabs önskemål om en gemensam satsning på anskaffning av utrustning för s.k. Pulsträning

Patrick Bartle
Samordnare Friluftscenter

Rehabcenter Vikingen 2015

Feb 15 – Mars 15 och Okt 15 – Nov 15
Antal veckor: 16
Antal grupper : 39/vecka
Totalt antal användare under denna tid : 1248 elever

Användarna är främst elever med skador och lättare sjukdomstillstånd. Möjligheten till detta material uppskattas mycket av både elever och lärare eftersom elever inte behöver sitta vid sidan utan kan utföra en meningsfull träning

Ramunderskolan 2015-11-27

Lars Ivarsson samordnare Rehabcenter
 

Rehabcenter Vikingen 2016

Projekt Rehab Ramunderskolan

Summering av vintersäsongen 2015-16
Användandet av materialet har varit frekvent och ses nu mera som en naturlig del av de aktiviteter som sker under lektionerna i Idrott och Hälsa samt profilpassen i idrott.
Totalt sett är det ca 460 elever som har tillgång till rehabutrustningen vid 45 lektionstillfällen varje vecka. Utnyttjandet är således ca 1600 individtillfällen från november till april.
Vi har också försett Ramunderhallen med en spinningcykel från den senaste tilldelningen av materiel.
Användarna är främst elever med skador och lättare sjukdomstillstånd. Den utökade tillgängligheten uppskattas mycket av både elever och lärare eftersom alla elever kan erbjudas meningsfull träning/ aktivitet utifrån sina förutsättningar och ingen behöver sitta vid sidan av.
Planer inför hösten…
Det som nu ligger högst upp på agendan är att utveckla pulsträningen för alla elever för att medvetenhetsgöra vikten av den träningens värde av elevernas utveckling fysiskt och som en viktig del i inlärningsprocessen.
Vår målsättning är att införskaffa pulsband till 50 elever samt kunna koppla pulsvärden till någon form av display ( finns ett antal olika varianter) så eleverna skulle kunna följa sin pulskurva under aktivitet. Klicka här för mera info

Lars Ivarsson
Samordnare Rehabcenter
 

Aktivitetsredovisning från Nyströmskas FriluftsCenter
2018
.


Längdskidåkning v. 4-5
Nyströmska: Prova längdskidåkning och bygga en quinzee.

 • Naturvetenskapsprogram (NA17) 23 elever
 • Samhällsprogram (SAEK17) 21 elever
 • Språkintroduktionsprogram (IMSPR 3a1, 3b1, 3b2) 40 elever

Brobyskolan (ca 100 elever)

 • Vinterfriluftsdag på Peterburg

Kanotpaddling
Scouterna

 • 9-13 maj
 • 25-27 maj
 • 2-3 juni

Brobyskolan

 • 13 juni (100 barn)

Sportis Camp

 • 18 juni (40 barn)

En hel vecka i september kommer Nyströmska paddla i Ågelsjön/Klarsjön.
Inför hösten 2018

 • Pulssystem till Nyströmska skolans Allhallen
 • Nya spännband till kanotkärran
 • Åtgärder på kanotställning (förstärka eller bytta ut till en ny)
 • Flera skridskor

Patrick Bartle
Idrottslärare
Nyströmska skolan
073 073 0771


Aktivitetsredovisning Rehab/Puls Ramunderskolan
Under våren 2018 har 460 elever haft regelbunden tillgång till Rehabutrustning inkl Spinningcyklar 45h/vecka under 14 veckor.
Antalet utnyttjandetillfällen ligger på ca 3000ggr vilket är mycket högt!
Alla elever har utnyttjat Pulsutrustningen vid minst 6 till fällen denna termin.
Att användandet att all utrustning nu sker på ett naturligt sätt kan vi fastställa med den kvalitéetshöjning det innebär.
Resultatet av utnyttjandet är svårt att mäta i siffror men upplevelsen är ett ökat deltagande och höjd kunskapsnivå.

Inför Hösten 2018

 • Kompletteringar av Rehabutrustning nödvändig (slitage)
 • Komplettering av Pulstutrustning (slitage)
 • Ytterligare en spinningcykel.

Lars Ivarsson
Samordnare/Ramunderskolan